Contact
Aanmelden nieuwsbrief

 

Milieu & MVO

HPC is van mening dat de bescherming van mens en milieu een integraal onderdeel behoort te zijn van een goed ondernemersbeleid. HPC wil zich niet alleen aan alle geldende (milieu-)wet- en regelgeving houden, maar ook op eigen initiatief verantwoord handelen en dezelfde handelswijze verlangen van derden die worden ingeschakeld voor het verrichten van diensten. Zelfs als we aan alle regels voldoen blijven we zoeken naar mogelijkheden om milieueffecten te reduceren, waarbij we willen aansluiten op de beste industriƫle praktijk.

We stellen plannen op om een efficiƫnt gebruik van energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen te waarborgen binnen HPC om het vrijkomen van afvalstoffen en emissies als gevolg van onze activiteiten te verminderen.


We moedigen bedrijven en organisaties binnen onze productieketen aan in te stemmen met ons milieubeleid; ons streven is een zo breed mogelijke milieubewustwording te bewerkstelligen.


Enkele voorbeelden van ons milieu & MVO beleid zijn:

  • volledig alcoholvrij drukken
  • maximaal scheiden van afvalstromen
  • gebruik groene stroom
  • geen gebruik van harde oplosmiddelen